15 touko

Naiset lukevat eniten

Naiset ovat miehiä ahkerampia lukijoita

Tilastotietojen valossa voidaan sanoea, että lukeminen on yksi yleisimmistä harrastuksista Suomessa ja että naiset ovat selkeästi miehiä ahkerampia lukijoita. Tästä huolimatta on havaittu, että nuorten aikuisten lukuinnostus on hieman vähentynyt 90-luvugirl-reading-book (1)n alun tilanteeseen verrattuna.

10-vuotiaista ja tätä vanhemmista suomalaisista 75 prosenttia lukee ainakin yhden kirjan vuodessa. 90-luvun ajankäyttötutkimusten mukaan 82 prosenttia väestöstä oli lukenut vähintään yhden kirjan vuoden aikana. Lukuinnostuksen väheneminen näkyy erityisesti 15-24-vuotiaiden nuorten ikäryhmässä, vaikka nuoret lukevatkin edelleenkin keski-ikäisiä sekä ikääntyneitä enemmän. 10-14-vuotiaat suomalaiset lukevat tutkimusten mukaan eniten. Kaikissa ikäsryhmissä on havaittavissa, että naiset lukevat miehiä enemmän kirjoja. Miesten lukuinnostus on selkeästi vähentynyt 90-luvun alun tilanteeseen verrattuna.

Hieman alle puolet 10-vuotiaista ja tätä vanhemmista suomalaisista lukee vähintään kerran viikossa kirjaa. 10-14-vuotiaiden kohdalla tämä prosenttiluku on kuitenkin korkeampi, sillä jopa 63 prosenttia tämän ikäryhmän edustajista ilmoittaa tekevänsä näin. Neljäsosa 10-14-vuotiaista suomalaisista lukee päivittäin kirjoja.

Kirjojen lisäksi myös sanomalehtien lukeminen on aikaisempaa vähäisempää

Suomea voidaan yhä pitää vahvana sanomalehtimaana, vaikkakin sanomalehtien lukeminen säännöllisesti onkin maassamme vähentynyt verrattuna tilannetta 90-luvun alun tilanteeseen. Sanomalehtien suosio on vähentynyt erityisesti nuorten sekä nuorten aikuisten ikäryhmissä. 45-vuotiaat sekä tätä vanhemmat suomalaiset sen sijaan lukevat sanomalehtiä ahkerasti sillä yli 90% tämän ikäryhmän edustajista lukee sanomalehteä säännöllisesti.

Sanomalehtien lukuinnokkuudesa ei ole havaittu eroa sukupuolten välillä. Sen sijaan sosioekonomisella asemalla on havaittu olevan vaikutusta siihen, kuinka aktiivisesti henkilö seuraa sanomalehtiä. Esimerkiksi lähestulkoon 90% maatalousyrittäjistä lukee säännöllisesti sanomalehtiä. Vastaavat luvut ovat työttömien kohdalla noin 75% ja opiskelijoiden kohdalla noin 70%. Aikakauslehtiä lukevat eniten 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat suomalaiset, ja niiden lukijoina naiset ovat selkeästi enemmän edustettuina kuin miehet.

Sosioekonomisella asemalla on vaikutusta kirjojen lukuinnokkuuteen

Tutkimukset osoittavat, että myös sosioekonominen asema vaikuttaa siihen kuinka paljon kirjoja henkilö lukee. Eniten kirjoja luetaan ylempien toimihenkilöiden keskuudessa ja vähiten maatalousyrittäjien sekä tuotantotyöntekijöiden keskuudessa. Asuinpaikka ei sen sijaan näyttäisi vaikuttavan suuresti lukuinnokkuuteen, vaikka kaupungeissa luetaankin hieman maaseutua enemmän. Pääkaupunkiseutu on alue, jossa luetaan eniten kirjoja Suomessa.

Ajankohtaista tietoa suomalaisten lukukäyttäytymisestä

Tiesitkö, että tänäkin päivänä suomalaiset yhä suosivat eniten perinteisiä klassikkokirjailijoita, kuten Päätaloa, Waltaria ja Hietamiestä. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat edelleen ahkeria lukemaan kirjoja ja moni nimeääkin lukemisen yhdeksi lempiharrastuksekseen ja rentoutumiskeinokseen. Tilastokeskus julkaisee aina ajankohtaista tietoa suomalaisten lukutavoista ja sen lisäksi kertoo monesta muustakin asiasta, mikä meitä suomalaisia yhdistää tai erottaa.