16 touko

Kirjakauppa on siirtymässä voimalla nettiin

Kirjamaailma on murrosvaiheessa kirjojen sähköisen julkaiseminen vuoksi

Kirjamaailmassa on koettu viime vuosina suuria murroksia, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, että kirjoja on alettu julkaista aikaisempaa huomattavasti useammin sähköisessä muodossa. Osa suhtautuu tähän muutokseen varovaisen myönteisellä tavalla, mutta osa on 3617890489_65bee007d3_btaas sitä mieltä, että kirja on ”oikea kirja” ainoastaan painetussa muodossa ja että kirjaa pitäisi arvostaa nimenomaan esineellisenä objektina. Osa vastustajista on sitä mieltä, että lukukokemukseen liittyy oleellisella tavalla myös tunne siitä, että saa hypistellä kirjaa sekä kirjalle ominainen tuoksu, joka on ominainen erityisesti vanhoille kirjoille. Tähän näkemykseen liittyy ajatus siitä, että lukukokemuksesta katoaa jotakin oleellista, jos teos luetaan jonkin teknisen laitteen välityksellä sähköisessä muodossa.

Osa tutkijoista on jopa kertonut arvostavansa mahdollisuutta selailla teoksia. Tällaisten tutkijoiden mukaan jo kirjojen näkeminen saattaa tuoda mieleen uudenlaisia ajatuksia sekä tarjota mahdollisuuksia uppoutua pohtimaan asioita. Tämän mahdollisuuden on sanottu jopa johtaneen uusiin oivalluksiin. Vastustajien kommenteista huolimatta kirjoja luetaan kuitenkin yhä enenevässä määrin myös erilaisilta teknisiltä laitteilta, joiden mukana on näppärä kantaa mukana suurtakin lukuvalikoimaa.

Vertailemalla paras nettikirjakauppa

Nettikirjakauppoja selatessa valikoima saattaa yllättää. Kukin sivusto pyrkii houkuttelemaan asiakkaita erilaisilla eduilla ja monipuolisella valikoimalla. Ennen nettikirjakauppaan rekisteröitymistä onkin järkevää tutustua kaupan ehtoihin, etuihin sekä valikoiman mieluisuuteen. Helpoiten eri nettikirjakauppojen vertailu sujuu kirjakaupat.fi -sivuston avulla. Sivusto esittelee kattavasti Suomessa toimivia nettikirjakauppoja ja antaa siinä ohessa myös ajankohtaisia lukuvinkkejä tulevista kirjauutuuksista.

Miten kirjamaailman murros on vaikuttanut kirjakauppoihin?

Kirjojen aikaisempaa runsaampi julkaiseminen sähköisessä muodossa on samalla muuttanut myös kirjakauppoja. Monet antikvariaatit sekä kirjakaupat ovat menneet konkurssiin tämän muutoksen myötä ja kirjojen myynti onkin siirtynyt yhä voimakkaammin nettiin. Konkursseihin on ajautunut jopa suuria kirjakauppaketjuja, mikä kertonee siitä, kuinka vaikeaa pienen kivijalkakirjakaupan on pärjätä nykyaikana. Antikvariaateista moni on lopettanut joko kokonaan tai siirtynyt myymään tuotteitaan ainoastaan netin kautta. Antikvariaattiyrittäjistä moni on jäämässä eläkkeelle, ja alalle on vaikea löytää uusia yrittäjiä. Kirjakaupat ovat siirtymässä myös kovaa vauhtia nettiin. Kirjakaupat.fi sivuilta löydät listauksen netissä kirjoja myyvistä sivustoista.

Miten murros vaikuttaa kirjojen ostajiin?

Kirjakauppavierailuista tulee yhä harvinaisempaa herkkua ja myös kirjakauppojen valikoimat tulevat supistumaan. Painettujen kirjojen hinnat tulevat todennäköisesti nousemaan siten, että tulevaisuudessa lähinnä vain kirjastot voivat hankkia uusia suurten kustantajien teoksia. Kirjastojen hankintamäärärahoja on kuitenkin supistettu ja tullaan todennäköisesti supistamaan edelleenkin, mikä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa kuluttajat tulevat kohtaamaan haasteita halutessaan tutustua aivan uusimpaan tutkimustietoon. Suomi ei markkina-alueena houkuttele suuria kustantajia, mikä lisää kirjojen hankkimisen haastetta. Toisaalta myynnin siirtyminen nettiin helpottaa kirjojen selailua ja tarjoaa mahdollisuuksia tilata kirjoja myös ulkomailta.

Ylen Uutiset otsikoi netin tekevän perinteisestä kirjakaupasta auringonlaskun alan

Myös Ylen uutisissa on käsitelty perinteisen kirjakauppa-alan murrosta, jonka nähdään olevan seurausta pääasiassa netin yleistyneestä käytöstä. Uutisessa kerrotaan myös siitä, kuinka perinteisten kirjakauppojen lisäksi myös monet muut kivijalkakaupat ovat kohdanneet vaikeuksia verkkokauppojen yleistymisen vuoksi. Tilanne on johtanut siihen, että nykyisin perinteisen kivijalkakirjakaupan pitämistä voidaan pitää jopa elämäntapayrittämisenä, jonka päätavoitteena ei ole saada suuria voittoja.